Kontakt

Adglow sp. z o.o
os. Złotego Wieku 55/58
31-618 Kraków

    Administrator danych osobowych, którym jest ADGLOW Sp. z o.o. , os. Złotego Wieku 55/58, 31-618 Kraków, KRS 0000529257, NIP: 678-315-18-17, REGON 123196717 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu. Więcej informacji nt. o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

    Adglow Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000529257, NIP: 678-315-18-17, REGON 123196717